Impact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular disease

Yongzhong Zhao, Zeneng Wang