Søren Risom Kristensen

Department of Clinical Biochemistry, Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark

Terms of Appointment: November 2018 - October 2020